Home / Uncategorized / Në Parlamentin Serb pas 100 vitesh u li nd një Tr im Shqiptarë! Shaip Kamberi she mbull dhe P atriot Shqiptarë!

Në Parlamentin Serb pas 100 vitesh u li nd një Tr im Shqiptarë! Shaip Kamberi she mbull dhe P atriot Shqiptarë!

Av okati Spartak Ngjela i ka thu rur lav de përmes një postimi në Fa cebook deputetit shqiptar në P arlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi.

Ngjela shkruan se për herë të parë pas 100 vitesh kemi një pa rlamentin serb një trim që de n0nc0n k rimet m0 nstruoze të Serbisë k undër shqiptarëve au toktonë.

“Pi kërisht në këtë ditë, po në parlament, presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, gati sa nuk shp alli fa limentimin në l idhje me pr etendimet e Serbisë ku ndrejt Kosovës së l irë e të pa va rur”, shkruan Ngjela.

About admin

Check Also

Ushtria po forcohet Miliona Euro investime: 300 Transporterë Dhe 100 Tanke

Kosova do të blejë 100 tanke, 300 transporter e sistem anti-raketor, përmes një buxheti prej …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *