Home / Uncategorized / Afrim Muçiqi kërkon pare pr ej shtetit: Nuk na dalin 170 e uro, duhet shumë më tepër

Afrim Muçiqi kërkon pare pr ej shtetit: Nuk na dalin 170 e uro, duhet shumë më tepër

Pas datës 1 ko rrik pr itet të ketë masa l ehtësuese për se ktorin e h otelerisë, por gj ithmonë duke u bazuar në s ituatën ep idemio l ogjike, kështu tha pë rfaqësuesi i d epartamentit të e stradës në Odën e Ho telerisë, Afrim Muçiqi.

“Është lajm i gëzueshëm për s ektorin që ne p ërfaqësojmë, dhe sado pak e ka kth yer atë shpresën e këtyre

B izneseve që më në fund t’i kthehen një far lloje n ormaliteti pasi që masat janë më të mirat në rajon, nuk është ashtu siç e kemi pr itur por 95% e atyre pr op ozimeve ne si odë i kemi bërë ne kanë kaluar”.

“Në takimin e parë që kemi pasur me z yrtarët e q everisë jemi d akorduar që këtë manual deri me datën 1 k orrik ta r espektojmë varësisht pr ej r asteve e p id emiologjikë në nivel vendi atëherë shpresoj që me 1 k orrik të kemi masa të tjera dhe të shk ojmë drejt normalitetit”.

Ndërsa, për pakon e r imëkëmbjes e cila shumë shpejt do të pr ezantohet nga Q everia, Muçiqi tha se duhet të jenë të përfshirë edhe këta të fundit dhe me një vlerë më të madhe jo nga ajo që ka qenë pr ej 170 euro për punëtorët.

“Unë mendoj që është dashtë që mi nistria e Ek onomisë dhe e F inancave të na kenë pa rasysh, mirëpo duhet të na kenë parasysh që të rritet kjo vlerë e r imëkëmbjes ek onomike”, tha ai për eo.

Në fund Muqiqi tha se për t’u rimëkëmbur ky s ektor kërkon edhe dorën e shtetit.

About admin

Check Also

Limaj: Kujdes mos e lini Kosovën në duar të pasigurta të Albin Kurtit

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka takuar sot qytetarët e Gjilanit, të cilëve u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *