Home / Uncategorized / Libër I Ve ça ntë Për ‘HEROlN” Hashim Thaçi!A Do E BIenit? PO Apo JO?

Libër I Ve ça ntë Për ‘HEROlN” Hashim Thaçi!A Do E BIenit? PO Apo JO?

Fl asim tani për dikë pr omovoi një libër e të cilin ia ku shtoi Pr esidentit Hashim Thaçi. Këtë të fu ndit, autori Riza Greiqevci e qu ajti “He ro në lu ftë e he ro në pa qe”.

Kr onikë e pë rgatitur nga ga zetarja Merita Neziri.Fl asim tani për dikë pr omovoi një libër e të cilin ia ku shtoi Pr esidentit Hashim Thaçi.Këtë të fundit, au tori Riza Greiqevci e qu ajti “He ro në l u f t ë e he ro në pa qe”.

About admin

Check Also

Limaj: Kujdes mos e lini Kosovën në duar të pasigurta të Albin Kurtit

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka takuar sot qytetarët e Gjilanit, të cilëve u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *