Home / Uncategorized / Mihrije Braha: Jam Femra Më E Bu kur Më E Ko mpletuar Dhe Më In telegjente Në Kosovë

Mihrije Braha: Jam Femra Më E Bu kur Më E Ko mpletuar Dhe Më In telegjente Në Kosovë

Mihrije Braha: Jam femra më e b ukur, më e ko mpletuar dhe më in telegjente në Kosovë. Këngëtarja shqiptare, Mihrije Braha, nuk është treguar fa re mo de ste së fu ndmi. Në pa raqitjen e saj më të fu ndit televizive, kë ngëtarja ka de klaruar se ajo ka pa sur në pl an të b ëhet mj eke ose pe dagoge nëse nuk do të ishte kën gëtarja.

Mihrije Braha prej kohësh është e pë rfshirë jo vetëm në muzikë, por edhe në bi znes. Në Ins tagram ajo vazhdimisht vazhdon të po stojë foto ku duket bu kur. Nd ërkaq, së shp ejti pr iten edhe pr ojekte të reja muzikore pr ej saj.

About admin

Check Also

Limaj: Kujdes mos e lini Kosovën në duar të pasigurta të Albin Kurtit

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka takuar sot qytetarët e Gjilanit, të cilëve u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *